มูลนิธิหลวงตาน้อย

มูลนิธิหลวงตาน้อยบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม

มูลนิธิหลวงตาน้อย จากจังหวัดนครปฐม ประสงค์ลงมาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม แก่พื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่ พร้อมทั้งแวะชมแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น