งานเจ้าปู่เหล่าใหญ่ 13 เมษายน 2562

งานเจ้าปู่บ้านเหล่าใหญ่ ต.เหล่าใหญ่ อ,กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีก็ว่าได้ แต่เนื่องด้วยปี 2563 เกิดการระบาดของโรค COVID 19 ทำให้ประเพณีงานสงกรานต์จำเป็นต้องงดจัด เลยเก็บภาพบรรยากาศปีเก่าๆมาให้รับชมให้หายคิดถึงกันไปก่อนจ้า

งานเจ้าปู่เหล่าใหญ่ ภาพบรรยากาศเก่าๆ อันแสนอบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะ