ตำบลเหล่าใหญ่

บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และจากหนังสือเกี่ยวกับชุมชนผู้ไท บรรพบุรุษของภูไทเหล่าใหญ่เป็นผู้ไทดำได้อพยพมาอยู่ที่เมืองน้ำน้อยอ้อยหนู ซึ่งสมัยก่อนอำเภอกุฉินารายณ์เป็นดงขนาดใหญ่มีสัตว์ป่าอยู่มากมายจึงตั้งชื่อว่าบ้านเหล่าใหญ่ ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ได้อพยพมาจากเมืองบกเมืองวังฝั่งขวาแม่น้ำโขงแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาวในปัจจุบันวิถีชีวิตภูไทก็คือเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านดงเหนือ , หมู่2 บ้านมะนาว , หมู่3 บ้านคำกั้ง , หมู่4 บ้านจอมทอง , หมู่5 บ้านกุดฝั่งแดง , หมู่6 บ้านเหล่าใหญ่ , หมู่7 บ้านเหล่าใหญ่ , หมู่8 บ้านโนนบุปผา , หมู่9 บ้านคำกั้ง , หมู่10 บ้านเลิศสวรรค์ , หมู่11 บ้านคำอีหงษ์

จำนวนประชากรใน ตำบลเหล่าใหญ่

 จำนวนหลังคาเรือน :1,664หลังคาเรือน   จำนวนประชากร :6,544คน จำนวนผู้สูงอายุ :939คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :361คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :143คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :30คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :4คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :1,512คน จำนวนผู้พิการ :101คน

ตำบลเหล่าใหญ่

http://laoyai.go.th/public/

ภูไทมาจากไหน