ผู้ว่าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่

วันที่ 19 มกราคม 2564

ผู้ว่าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่

เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่ และได้ให้แนวทางในการพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น #พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่ใกล้เคียง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูน้ำจั้น

ที่มา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น