กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูน้ำจั้น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูน้ำจั้น โดยเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ นำทีมโดยท่านนายกพงศักดิ์ แสบงบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน และ สท.ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น ซึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซากฟอสซิล อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ภูน้ำจั้น

ที่มา FB แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น