มูลนิธิหลวงตาน้อยบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม

มูลนิธิหลวงตาน้อย จากจังหวัดนครปฐม ประสงค์ลงมาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย จากจังหวัดนครปฐม ประสงค์ลงมาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม แก่พื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่ พร้อมทั้งแวะชมแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ & กรมทรัพยากรธรณี