ลำภูไท เกี้ยวสาว KALASIN Open House ที่เขาวง

โอ้ยเด๋อ้ายเอ้ย… เจ้าผุหำเหลอซ่ง เพอละสานกะต่าเส่อ ยามว่าไฟไหมบ้าน เพอละหิ้วกะต่าขลำเจ้าเด้… อ้ายเอ้ย

คลิปจาก โตโต้โสนแย้ม ภูไทงาม สตูดิโอ