สารคดีบ้านเหล่าใหญ่

สารคดีสั้นเที่ยวเพลินเดินทั่วไทย ‘ตอน ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่’

ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และจากหนังสือเกี่ยวกับชุมชนผู้ไท บรรพบุรุษของภูไทเหล่าใหญ่เป็นผู้ไทดำได้อพยพมาอยู่ที่เมืองน้ำน้อยอ้อยหนู ซึ่งสมัยก่อนอำเภอกุฉินารายณ์เป็นดงขนาดใหญ่มีสัตว์ป่าอยู่มากมายจึงตั้งชื่อว่าบ้านเหล่าใหญ่ ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ได้อพยพมาจากเมืองบกเมืองวังฝั่งขวาแม่น้ำโขงแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาวในปัจจุบันวิถีชีวิตภูไทก็คือเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติเรามีคำขวัญว่า ศาลเจ้าปู่บ้าน สิมโบราณคู่เมืองเลื่องลือผ้าทอมือ โลกระบือซากปลาโบราณ สิงจักสานฝีมือดีเลิศรัมย์ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท ก้าวไปกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สำคัญก็คือเสื้อเย็บมืออันดับแรกเลยซึ่งมีความสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่หาดูที่อื่นไม่ได้

กลุ่มเสื้อเย็บมือภูไท

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในบ้านเราใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง ลงข่วงเข็นฝ้าย ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่หาดูที่อื่นไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าภูไทก็จะมีเสื้อผ้า เสื้อเย็บมือหัตถกรรมพื้นบ้าน

ลงขวงเข็นฝ้าย
ลงข่วงเข็นฝ่าย

นอกจากประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีสถานเที่ยว แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น

ภูน้ำจั้น

สารคดีสั้นเที่ยวเพลินเดินทั่วไทย ตอน ‘ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ จ.กาฬสินธุ์’ จากช่องยูทุป Nawatwithi