แตกเขิบ รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งบ้านเหล่าใหญ่

รายงานข่าวสถานะการณ์ความแห้งแล้ง จากทุ่งนาบ้าน
สถานการณ์ภัยแล้งที่ทุ่งนาตีนบ้าน (นาบ้าน) เนื่องจากฝนทิ้งช่วงจึงมีรายงานจากพี่น้องบ้านเฮาหลายคนดินแตกเขิบ แสงแดดฮ้อนแฮงจนเขียดย่องแสบหลัง สำหรับผู้มีหนองสระน้ำก็ไคแน่ พอได้สูบใส่ประคองต้นข้าวรอฝนมา หวังว่าเทวดาจะเห็นใจพี่น้องเกษตรแน่เด้อ จบข่าว

บ่าวตู่ รายงาน
ภาพข่าวโดยชวิน แสงกล้า

ข่าวบ้านเหล่าใหญ่