หมวดหมู่ ของกินบ้านเฮา

อาหารภูไท อาหารอีสาน

แกงยอดบวบ

ยอดบวบที่นิยมมากคือนำมาแกง นอกจากแกงก็จะนำมาลวก หนึ่ง แต่แกงเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวภูไทมาเป็นเวลานาน