หมวดหมู่ ข้อมูลทั่วไป

ผู้ไทเคยอยู่เมืองแถนมาก่อนจริงเหรอ?

ว่าด้วยเรื่องเมืองแถน ถามผมว่าในทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ไทหรือไทดำ ใครเคยอยู่เมืองแถนมาก่อนกันแน่ ในเมื่อเมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างว่ามาจากเมืองแถน เหมือนกัน ตกลงแล้วใคร”ขี้ตู่” กันแน่